VIZIUNE

Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” susține și promovează un sistem educațional de excelență în spiritul tradiției culturale având în vedere deschiderea școlii spre comunitate, adaptarea la cerințele mediului econmico-social și cultural.

MISIUNE

Misiunea Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” este:

  • Să formeze şi să consolideze deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii;
  • Să creeze un cadru în care profesorii să se simtă împliniţi profesional;
  • Să ofere elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere, de a folosi tehnicile informaţionale, de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne;
  • Să asigure elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal.