CEAC

PROCEDURA DE OPTIMIZARE A RELAIILOR ŞCOALA - FAMILIE

Proceduri standardizate

Procedura privind tratarea reclamatiilor/sesizărilor

PROCEDURA PRIVIND ÎNVOIREA PERSONALULUI DIDACTIC DE LA ACTIVITATILE DIDACTICE

Procedura privind continuarea studiilor după învăţământul obligatoriu

Procedura privind inserţia socioprofesională a elevilor

Procedura privind stabilirea stilurilor de învăţare

Procedura privind transferul elevilor

PROCEDURA privind transferul elevilor revizuita

Procedura privind managementul resurselor umane – organizarea recrutării personalului

Procedura privind necesarul de cadre didactice

Procedura privind dezvoltarea personală

Procedura privind revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

Procedura privind avizarea CDS

Procedura privind identificarea grupurilor ţintă elevi cu nevoi speciale, în vederea adaptării la mediul şcolar

Procedura privind selecţia membrilor CEAC

Procedura privind reglementarea accesului cadrelor didactice şi a personalului auxiliar în spaţiul unităţii de învăţământ

Procedura privind reglementarea accesului persoanelor străine/vizitatorilor în spaţiul unităţii de învăţământ

Procedura privind reglementarea accesului elevilor în spaţiul unităţii de învăţământ

Procedura privind PSI

Procedura privind acordarea primului ajutor

Procedura privind anunarea serviciilor medicale de urgenta

Procedura privind accesul la oferta educaionala

Procedura privind raportul semestrial ctre parinti

Procedura - privind comunicarea cu părinţii

Procedura privind invoirea speciala

Procedura privind accesul in afara orelor de curs

Procedura privind managementul resurselor umane – acordarea calificativelor personalului unităţii şcolare 

Procedura privind utilizarea substanţelor chimice periculoase şi a substanţelor precursori droguri

Procedura privind proiectarea şi organizarea lucrărilor practice în laboratoarele de fizică, chimie, biologie 

PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUIONALA

PROCEDURA PRIVIND ACHIZIIONAREA MANUALELOR ŞI A CARTILOR LA BIBLIOTECA ŞCOLII

EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

PROCEDURăDEăMONITORIZAREăŞIăEVALUAREAăCALITIIăPROCESULUIă EDUCAIONAL

PROCEDURA PRIVIND FUNCŢIONAREA COMISIILOR METODICE

Proceduri de revizuire a PDI si a Ofertei Educaţionale şi proiectarea aplicării periodice a unor metode şi instrumente de diagnoză a mediului intern şi extern

PROCEDURA privind accesul personalului, in interesul unitatii de învaţamânt, la telefon, fax, copiator, computer cu scanner si imprimanta

PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA REZULTATELOR LA ÎNVAŢATURA SI LA OLIMPIADE

PROCEDUR PRIVIND CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA ÎNVATATURA

 

Previous page: Hotărâri CA Next page: Declaratii de avere